Atletle Yapılan Büyüler

Kara büyü sınıfında da yer alan atletle yapılan büyüler çok güçlü etkileri olmasıyla öne çıkarlar. Çeşitli yöntemleri vardır fakat en etkilisi 41 dikiş büyüsü olarak bilinir. Bu büyülerde kullanılan ruhani varlıklar şeytanidir. Bu nedenle hem etkileri güçlü ve kötü olmaktadır hem de çok tehlikeli uygulamalardır. İnsanların iradelerine hakim olmak ve yaşam döngüsünün dışına çıkarmak için yapılırlar.

Büyülerin Kökenleri

Büyülerin kökenleri antik çağlara kadar dayanmaktadır. Her çağda insanlar büyülere büyük ilgi duymuşlardır ve isteklerini gerçekleştirmek için büyü yaptırma yolunu seçmişlerdir. Eski çağlarda büyülere yüklenen anlam daha fazla olsa da günümüzde hala dünyanın her tarafında uygulanmaya devam etmektedir. Büyülere geçmişte var olan bütün kültürlerde rastlanır. İnsanlık tarihinde ticaret yollarının açılmasıyla beraber büyüler yayılmış ve kültürler içinde sınırlı kalmanın dışına çıkmıştır. Günümüze kadar gelen birçok kadim büyü kitabı vardır fakat büyü çeşitlerinin yayılması genellikle yolculuk yapan insanlar sayesinde olmuştur.

Büyüler iyi niyetlerle yapılan ve kötü niyetlerle yapılan diye ayrılsa da her iki durumda da insan iradesine müdahale söz konusudur. İçinde atletle yapılan büyüler de olmak üzere hiçbir büyünün tamamen masum kabul edilmesi söz konusu olamaz.

İç Çamaşırı Kullanılarak Yapılan Büyüler

Bu tarz büyülerde iç çamaşırı kullanılmasının nedeni büyü yapılacak kişinin tenine temas ediyor olmasıdır. Bu nedenle atletle yapılan büyüler için temiz olmayan kullanılmış iç çamaşırı tercih edilir. Kara büyü sınıfında yer alan atlet büyülerinin hem yapımı zordur hem de çok dikkatli olunmasını gerektirir. Büyülerde yapılan hatalar büyünün gerçekleşmesine engel olur fakat atlet büyülerinde yapılan hatalar farklı sonuçlar doğurur. Uygulama esnasında hata yapılması büyü yaptırmak isteyen kişiyi felakete sürükleyebilir. Bu durumun tüm kara büyü uygulamaları için geçerli olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Atlet büyülerini yapacak medyumun son derece tecrübeli olması ayrıca astroloji bilgisinin de olması gerekir. Büyü, büyülenmek istenen kişinin kirli bir iç çamaşırı kullanılarak yapılır. Çamaşır üzerine hangi amaçla büyü yapılıyorsa o amaca hizmet eden tılsımlı sözler yazılır. Bu uygulamada birden fazla tılsım kullanıldığı için bilgi ve tecrübe çok önem kazanmaktadır.

Bir Cevap Yazın