Kara Büyü Nasıl Çözülür?

Büyüler her daim insanların merak ettiği konular arasında önemli bir yer tutar. Ak büyü ya da kara büyü kavramıyla tanışmamış insan yok gibidir. Ak büyüler daha kabul edilebilir olurken kara büyüler insanları ürkütür. Bu nedenle kara büyü nedir, nasıl yapılır ve kara büyü nasıl çözülür her zaman ilgi çekmiştir.

Büyü Nedir?

Büyüler yapılırken belirli kelimeler ya da kelime gurupları kullanılır. Belirli sayıda kullanılan bu kelimelerle birlikte bazı yan çalışmalar da yapılır. Yapılış amaçlarına ve şekillerine göre farklılık gösteren büyüler genellikle iki gurupta toplanır. Ak büyüler çoğunlukla aşık etme, bağlama ya da kısmet açmak için yapılırken kara büyülerin yapılmasının ardında art niyet ve kötülük yatar

Büyülerde kullanılan malzemeler de yapılacak büyü türüne göre büyük farklılıklar göstermektedir. Ak büyüler için genellikle kolay ulaşılabilen materyaller kullanılırken kara büyülerin yapımında kullanılan malzemeler hayret verici olabilmektedir. Ak büyü yapımında kullanılan malzemelerin temiz, kara büyü yapımında kullanılan malzemelerin ise pis olduğu görülür.

Yüzyıllardır uygulanan kara büyülerin tarifleri kadim büyü kitapları yoluyla günümüze kadar gelmiştir. Zamanımızda uygulanan büyülerin birçoğu için bu kitaplardan edinilen bilgiler kullanılmaktadır. Nesilden nesle anlatım yoluyla da aktarılan büyü tarifleri vardır. Art niyetlerle yapılan kara büyüler yarattıkları kötülük nedeniyle insanların maruz bırakılmaktan korktukları büyülerdir. Bu korku kara büyü nasıl çözülür sorusunu da beraberinde getirmektedir.

Büyüler Nasıl Bozulur?

Ak büyüler genellikle aşk ve muhabbet amacıyla yapılan ve uygulanan kişi üzerinde çok fazla olumsuz etki yaratmayan büyülerdir. Ak büyülerin yarattığı birtakım psikolojik etkiler olsa da bunların geçici olduğu bilinmektedir. Kara büyüler ise insanlar üzerinde ciddi olumsuzluklar yaratan büyülerdir. Bu büyülerin çok olumsuz psikolojik ve fiziksel etkileri görülür. Ayırma, kısmet bağlama, insanların ruh sağlıklarını bozma, ekonomik olarak çökertme gibi birçok olumsuz nedenler için yapılan kara büyüler beraberinde kara büyü nasıl çözülür diye yapılan araştırmaları da getirir. Yapılan büyünün türü saptandıktan sonra medyumlar bu tür büyülerin insan üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak çalışmalar yapsa da bu büyülerden kurtulmanın en etkili yolu Kuran’da yer alan bazı surelerdir. Felak ve Nas Sureleri büyülerden korunmanın en etkili yoludur.

Bir cevap yazın