Kara Büyü Nedir?

Kara Büyü Nedir?

Kara Büyü Nedir?

Büyü, İslam dininde varlığı bilinen ancak müslümanlara yasaklanan bir şeydir. Adından da anlaşılacağı gibi bir insana veya etrafa zarar vermek gayesiyle yapılan bu çalışmalar çoğu kişi tarafından gizli ruh ve şeytanlar aracılığı ile yapılıyor zannedilir. Bazı kişiler kara büyüyü ölü ruhlarında gerçekleştirebildiğini söyler ancak kara büyü şeytanlaşmış olan insanların, şeytanlar ve kafir olan cinlerle yaptıkları büyük kötülükler olarak bilinir.

Peygamberimiz zamanında bile zaman zaman büyü yapan insanlar olmuş ve bu durumdan dolayı Peygamberimiz rahatsızlanmıştır. İslam dininde kara büyü kesinlikle haram şeylerdendir.

Kara Büyü Nasıl Ortaya Çıktı?

Yapılan araştırmalara göre insanlığın varoluş tarihinden bu yana var olan kara büyü Babil’de kendini göstermiştir.

Bu işi yapan kişiler gezegenleri yönettiklerini söyleyerek insanları kandırmış ve yaptıkları işlerden dolayı toplumda oldukça büyük bir yer edinmişler ayrıca maddi kazanç sağlamak amacıyla yapılan bu büyüler sonucu insanlar her şeyden korkar olmuş ve en ufak konularda dahi bu büyücülere gitmişler, çeşitli ayinler düzenlemişlerdir.

Babil’e Hz. İbrahim (a.s) peygamber olarak gönderilmiştir. Daha sonra Mısır’da ortaya çıkan büyücüler ve sihirbazlar Firavun’ un yakın  adamları olmuşlar ve Allahu Teâlâ bu topluluğa Hz. Musa’yı göndermiştir. Günümüzde Avrupa ülkelerinde bile dünya üzerinde pek çok kara büyü yapan kişiler bulunmaktadır.

Kara Büyü Hangi Amaçla Yapılır?

Kara büyü insanların şeytanlaşmış olanları tarafından yapılmaktadır. Tesiri diğer büyülere göre daha fazla olan kara büyü karşı tarafa zarar vermek amacını taşır. Yani kişi karşı tarafa hangi yönde zarar vermek istiyorsa o amaca hizmet eden büyülerin mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

Kara büyü kimi zaman karşıdaki kişinin işlerinin kötü gitmesini sağlamak, iş yerindeki bereketi kesmek, kısmetini bağlamak gibi nedenlerle de yapılır. Kimi zaman halsiz, bitkin, uyuşuk ve sürekli olarak dalgın gezmesi için yani kişinin düzenini bozmak için de yapıldığı görülür.

Kara Büyü Nasıl Yapılır?

Kara büyü çok farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Mesela bir bardak su ile yapılabildiği gibi domuz yağı, kedi köpek kanı gibi şeylerle de yapıldığı görülür. Kara büyü yapılışı tamamen amaca bağlıdır. Eğer kişilerin ayrılması isteniyorsa yedi kabrin toprağı kullanılabilmektedir. Karı ve kocanın ayrılması için ipler düğümlenebilir. Kısmeti bağlamak için iğne, saç, tırnak veya kilitlenmiş kilitler (ama sadece tek anahtarı olacak) kullanılabilir.

Bütün bunların yanında kara büyü için güçlü bir düşünce, inanç lazımdır. Yani büyüyü yapan ve yaptıran kişilerin bu büyünün tutacağına kalpten inanması da gerekmektedir. Çeşitli tılsımlarla ve dualarla kara büyü yapılabiliyor.

Bir cevap yazın